Strategi og innsikt

Vi hjelper deg med å avdekke hvor du vil og hvor du står, for så og ta deg mot målet. All strategisk arbeid handler om å legge gode og langsiktige planer for å oppnå best mulig resultat. Ved hjelp av vår innsikt og forståelse for det digitale medielandskapet, sammen med din kunnskap om produkt og bedrift, legger vi konkrete planer for å oppnå forventet resultat.


Vekststrategi

Ønsker du å vokse digitalt? Kanskje du er i tvil på hvor du skal starte og hva du trenger for å oppnå dine mål? Vi hjelper deg med å legge en vekststrategi og ta de riktige valgene for å utvikle din bedrift ved hjelp av digitale virkemidler.  

Hvordan kommer vi i gang?

  • Workshop – Vi setter oss inn i deres virksomhet og gjør oss kjent med deres drift, for så å kartlegge behov og ambisjonsnivå for videre vekst.
  • Etterarbeid og anbefaling – Før vi iverksetter løpende aktiviteter må vi se på den digitale riggen. Hva må justeres? Hvilke verktøy må implementeres? Hva må utvikles? Vi må rigge oss for vekst før vi bruker penger på trafikk.
  • Vekststrategi – Først når vi vet hvor vi står i dag og hvor vi skal, kan vi bygge. Vi bygger sammen med våre kunder, stein for stein tilpasset deres ambisjoner og budsjett.

Målgruppe og innsikt

Kjenner du målgruppen din? Og hva vet du egentlig om den? Ved hjelp av ulike metoder og verktøy hjelper vi deg med å finne verdifull innsikt, som vil bidra til at din markedsføring blir mer lønnsom. 

Vi gir deg muligheten å jobbe mer faktabasert, og du vil dermed spare både tid og penger fordi kommunikasjonen blir mer treffsikker fra start.

Mediestrategi

Vårt arbeid med deg som kunde, starter med å avdekke hvor du står i dag, og hvor du skal. Når vi har funnet nullpunktet kan vi sammen bli enige om hvilke mål dere ønsker å oppnå med kommunikasjonen, og hvilke KPI’er vi skal bruke for å måle suksess. Deretter skreddersyr vi en strategi for hvordan ditt budskap skal spres på tvers av ulike plattformer. 

Vi har en strategisk tilnærming og arbeider alltid ut ifra analyser, målinger og innsikt. En god medieplan skal ha langsiktige målsettinger og samtidig legge til rette for kortsiktige aktiviteter. Vi etterstreber at du skal oppnå best mulig resultat for lavest mulig kostnad.

Innholdsstrategi

Selv om vi treffer riktig målgruppe i riktig kanal, så hjelper det lite hvis innholdet og budskapet ikke er interessant for de vi snakker til. Det er lett å gå i fella og tenke mer på hva man selv ønsker å fortelle, enn på hva målgruppen faktisk vil høre. 

Vi hjelper deg med å forstå målgruppen din, og vil sammen med deg utvikle en strategi og innholdsplan. Hvis du ikke allerede har riktig innhold på plass kan vi hjelpe til med å produsere alt innen tekst, bilde, video og animasjoner.

Ønsker du hjelp med strategi og innsikt?