Uutnyttet potensiale hos en bransjeledende aktør

Kunde:

David-Andersen

Periode:

2021

Kunde:

David-Andersen AS er et norsk gullsmedfirma startet i 1876 av gullsmed David Andersen. Firmaet har utsalgssteder i Oslo, Bergen og Trondheim, i tillegg til en større nettbutikk med nasjonalt fokus. David-Andersen fører merkevarer som Ole Lynggaard Copenhagen, Georg Jensen, Montblanc, Bjørg Jewellery, Sylvsmidja, Tom Wood og flere egne linjer under David-Andersen merkevaren. David-Andersen flagship-store ligger midt i Karl Johansgate i Oslo sentrum, ved Eger torget.

Introduksjon:

Når Stellar kom i kontakt med David-Andersen tidlig på året i 2021 hadde de allerede en løpende avtale med et annet byrå på SEM og det var allerede god vekst i nettbutikken. Likevel ville ny markedssjef se om det var rom for forbedringer. 

 

Problemstilling:

Finnes det rom for ytterligere forbedringer for David-Andersen innen SEM(Google ads og Bing)? Hvordan kan vi bli mer lønnsom ?

 

Løsning:

I slike tilfeller gjennomfører vi en audit av eksisterende SEM-konto. Med en audit kan vi gi en god forklaring på hva som er bra og hva som kan forbedres, samt gi en mer nøyaktig vurdering av hvor mye potensiale det er for økt effektivitet og lønnsomhet i driften av annonsekontoen. En audit vil kunne gi en tydelig pekepinn på potensialet rundt:

  • Oppsett og kontostruktur
  • Trakt, sporing og konverteringsmål
  • Fordeling av budsjett
  • Budstrategi og optimalisering
  • A/B-tester
  • Budskap og annonser

 

Hva så vi i kontoen?

Noe vi så var at hver merkevare hadde egne søke-kampanje, det samme gjaldt hvert tema. Dette kan gi noen utfordringer:

  • Vanskeligere å fordele budsjett
  • Uoversiktlig med for mange kampanjer
  • Blir også fort begrenset av budsjett

 

Hva betyr det at en kampanje er begrenset av budsjett?

Når en kampanje er begrenset av budsjett, vil det si at man går glipp av en viss mengde trafikk fordi korrelasjonen mellom dagsbudsjett på kampanje og bud på søkeord ikke stemmer overens. Med andre ord, hvis budene på søkeord er for høye i forhold til satt dagsbudsjett på kampanje, mister man mye potensiell trafikk. 

Det forrige året var hele kontoen til David-Andersen i snitt vært begrenset med ca 12 % av budsjett. Det vil si at kontoen kunne generert 12 % mer trafikk uten å bruke en eneste krone ekstra. I enkelte kampanjer hadde de vært så mye som opp mot 50 % begrenset av budsjett. 

 

Sporing og datainnsamling i hele kjøpstrakten

I tillegg til optimalisering av budsjettbruk så vi potensiale i å sette opp sporing gjennom hele kjøpstrakten. Ved å sette opp god sporing kan man lære av dataen og ta den i bruk for finne ut hvor potensielle kunder falt av i kjøpsreisen. Med så verdifull innsikt kan man gjøre små grep i nettbutikken som øker konverteringsfrekvensen betraktelig. Man kan bruke dataen fra konverteringssporingen til å optimalisere budsjettfordelingen mot konverteringer i større grad. Vi så tydelige forbedringspunkter her og det var noe vi tok tak i fra start.

– Dette var bare et par av punktene hvor vi så potensiale, vi fant også forbedringspunkter for: Mål og konverteringer, budstrategi og annonsene.

 

Resultater 2021

For David-Andersen var anbefalingene tydelige. Anbefalingen var blant annet å dele opp kampanjer etter kategorier fremfor spesifikke merker og tjenester. Gi hvert merke og tjeneste en egen annonsegruppe. Bruke DKI (Dynamic Keyword Insertion) for tilpasninger i annonsene. I tillegg anbefalte vi å sette av nok tid til daglig optimalisering og a/b testing. Dette ledet til mer tids- og kostnadseffektiv annonsering med større oversikt. Det ble enklere å få maksimal effekt ut av satt budsjett og bedre optimalisering mot konverteringer.

+ 94%

Trafikk

+ 170%

Omsetning

- 5,8%

Fluktfrekvens

+ 940%

ROAS (Mnd gj.snitt)

Utvidet samarbeid:

På bakgrunn av auditen tok vi over ansvaret for driften av SEM(search engine marketing) og vi kunne raskt vise til både økt lønnsomhet og effektivitet i driften av annonsekontoen.  

I lys av de gode resultatene ble vi også invitert inn for å presentere hvordan vi som vekstbyrå ville bidratt i flere ledd av David-Andersen sin digital satsning. Idag bistår vi David-Andersen og markedssjefen med proaktiv rådgivning, analyse av data og innsikt, drift av sosiale medier(betalt), og medieforhandlinger(Print og utendørs). Vi har i tillegg utført flere prosjekter innen SEO og CRO, samt satt opp et live dashboard for bedre rapportering. 

 

Ta kontakt:

Ønsker du en audit av din bedrifts SEM(Google ads / Bing) konto? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Prosjekt team

Erik Holand

Byråleder & Partner

erik@stellarconsulting.no

Erika Renaldi Skjenken

Digital Rådgiver

es@stellarconsulting.no

Flere caser