Hvorfor utfordre et vinnende konsept?

Kunde:

Heimstaden

Periode:

2021

Kunde:

Heimstaden er en fremoverlent aktør innen eiendomsbransjen i Europa. Heimstaden opererer i et marked som er preget av høy konkurranse, og er avhengig av å være tilstede på flere etablerte plattformer på nett for å være konkurransedyktige. Heimstaden eier og forvalter boliger i Norge, Sverige, Danmark, Island, Tyskland, Nederland, Tsjekkia, Finland, Polen og Storbritannia.

Introduksjon:

Når Stellar møtte Heimstaden for første gang var det en kombinasjon av intern ressurser og innleide spesialister som dekket behovene for betalt synlighet i søkemotorer og generell digital tilstedeværelse. De hadde tilsynelatende god kontroll, og resultatene var absolutt tilfredsstillende. Heimstaden var likevel interessert i å se om det fantes potensiale i deres kontoer.

 

Problemstilling:

Finnes det rom for ytterligere forbedringer? Heimstaden var nysgjerrige og åpne for å få dagens situasjon vurdert av en tredjepart. Vi valgte å fokusere på betalt synlighet i søk, og deres drift i Google Ads.

 

Løsning:

I disse tilfellene gjennomfører vi ofte en audit av eksisterende konto. Med en audit kan vi gi en god forklaring på hva som er bra og hva som kan forbedres, samt gi en mer nøyaktig vurdering av hvor mye potensiale det er for økt effektivitet og lønnsomhet i driften av annonsekontoen. En audit vil kunne gi en tydelig pekepinn på potensialet rundt:

  • Oppsett og kontostruktur
  • Trakt, sporing og konverteringsmål
  • Fordeling av budsjett
  • Budstrategi og optimalisering
  • A/B-tester
  • Budskap og annonser

 

Resultater 2021

Resultatene av auditen var tydelige - vi fant potensiale for å øke resultater og sikre en mer effektiv bruk av mediebudsjettene. For Heimstaden var relevante målfullføringer definert som innsendte søknader, interesse for bolig, og innsendte kontaktskjemaer med generelle forespørsler.

+ 81%

Relevant trafikk

+ 176%

Totale målfullføringer

+ 63%

Konverteringsrate

- 87Kr

Kostnad per målfullføring

Utvidet samarbeid:

På bakgrunn av auditen tok vi over ansvaret for driften av SEM(search engine marketing) og vi kunne raskt vise til både økt lønnsomhet og effektivitet i driften av annonsekontoen.  

I lys av de gode resultatene ville Heimstaden også se hva Stellar kunne bistå med når det kom til deres annonsering i Facebook og Instagram. Dette arbeidet hadde blitt utført av kompetente interne ressurser som hadde hatt god kontroll over mange år. Resultatene var også gode, men de var alltid åpne for å se om det kunne finnes rom for forbedring. Igjen gjennomførte vi en audit av annonsekonto. Rapporten fra auditen viste igjen til spennende rom for forbedring, som Heimstaden kunne implementere i måten de driftet annonseringen til daglig. 

Samarbeidet med Heimstaden har vært spennende og lærerikt for begge parter. Vi jobber i dag kontinuerlig med en rekke arbeidsområder sammen med Heimstaden, og er en aktiv sparringspartner for markedsavdelingen i hverdagen. Tilliten vi fikk til å gjennomføre en audit har vist oss at det er viktig å tørre å utfordre det etablerte, (Det å utfordre et allerede fungerende konsept beviser at det alltid er rom for optimalisering, i ordets rette forstand, og at det som i dag kanskje virker som et vinnende konsept ofte kan bli enda bedre.)

 

Ta kontakt:

Ønsker du en audit av din bedrifts SEM(Google ads / Bing) konto? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Prosjekt team

Simon Allanson

Strategisk rådgiver og Partner

simon@stellarconsulting.no

Jonas Abrahamsen

Strategisk Rådgiver

jonas@stellarconsulting.no

Flere caser