Hvordan bistå en non-profit organisasjon med digitalisering og vekst?

Kunde:

Sophies Minde Ortopedi

Periode:

2019-2021

Kunden

Sophies Minde Ortopedi er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler, og er et heleid datterselskap av Oslo Universitetssykehus HF. Siden 1927 har SMO hjulpet mennesker til økt frihet. Frihet til bevegelse, og frihet til i større grad å kunne bestemme over egne liv. I snart 100 år har de vært ledende innenfor fagfeltet ortopedi, og de har ledet og fulgt utviklingen gjennom mange trinn.

Introduksjon

I tråd med at SMO skulle flytte inn i helt nye lokaler og oppdatere sin visuelle identitet ble det også bestemt at de skulle investere i ny merkevarestrategi, logo, nettside og bedre innhold. Det var viktig for SMO at alle ressurser de benyttet seg av var spesialister på sitt felt, slik de er på sitt felt. Merkevarestrategien ble utarbeidet og lagt frem av innleid markedssjef Jan Blichfeldt fra BTF Innsikt. Identitet og logo ble utformet av Bjørn Rybakken fra Cretalux, og Stellar ble etter anbefaling av Jan Blichfeldt valgt som partner for digital tilstedeværelse og vekst.

Senere i prosjektet hentet vi også inn det Fredrikstad-baserte web-byrået The Pitch etter å ha utfordret de på oppdraget om nye nettsider og nytt intranett. Pål Sperre Enger ble etterhvert hentet inn som tekstforfatter på prosjektet.

 

Problemstilling

Hvordan kan vi speile og tilgjengeliggjøre Sophies Minde Ortopedi sin historie, kompetanse og erfaring digitalt? Hvordan øke organisk trafikk? Hvordan forbedre fluktfrekvensen? Hvordan få flere henvendelser?

Løsning:

Prosjektet startet med en SEO analyse av den gamle nettsiden. Vi anbefaler alltid å starte med en analyse for å få et referansepunkt(nullpunkt) innen vi setter i gang med det løpende SEO arbeidet.  Det kom tydelig frem at det manglet mye relevant innhold og at det var flere tekniske feil og mangler som måtte tas tak i på deres nettside. I tillegg var det enstemmig at det visuelle uttrykket også måtte forbedres. Det ble blant annet på bakgrunn av funn i SEO analysen bestemt at det ville være mer kostnadseffektivt å utvikle ny nettside fremfor å forbedre eksisterende rigg.

Innholdet i en SEO analyse:

  • Tekniske hindre
  • Core Web vitals
  • Sidestruktur
  • Søkeordsanalyse
  • Innholdsanalyse
  • Lenkeanalyse
  • Strukturert data

Strategisk rådgiver startet så prosessen med innhenting av tilbud fra flere ulike web-byråer og kvalitetssikret valget av partner. Etter flere møter med ulike byråer falt valget på det Fredrikstad-baserte webbyrået The Pitch. Som prosjekteier holdt strategisk rådgiver i alle tråder og hadde ansvar for koordinering av «vekst-teamet». I tillegg ble det i etterkant av analysen mye rådgivning rundt SEO (søkemotoroptimalisering) og CRO(konverteringsoptimalisering) mot både kunde og team.

 

Som non-profit organisasjon er Sophies Minde Ortopedi avhengig av organisk trafikk. De kan ikke benytte seg av betalt annonsering. 

 

Sammen med The Pitch og innholdsprodusent Pål Sperre Enger laget vi en god plan for innholdsproduksjon som ble et essensielt verktøy for hvordan teamet skulle gå frem med arbeidet. En god innholdsplan er noe vi alltid anbefaler etter utført SEO analyse.

I tillegg til analyse og innhold ble vi nødt til å sette opp ny struktur for sporing slik at SMO nå kunne lære mer om sine besøkende. I samarbeid med deres innholdsprodusent Pål, SEO optimaliserte vi også alle tekster for den nye nettsiden. Innholdsprodusent sto for produksjon av innhold(etter planen) og Stellar sto for «SEO vask» av tekster. The Pitch bisto med publisering av innhold og utvidelse av nettsiden etterhvert som den vokste.

Resultater 2020 vs 2019

Vi har sett stor effekt av SEO og CRO arbeidet for Sophies Minde Ortopedi, og det er noe vi kontinuerlig jobber med. Her er noen KPIer vi måler suksess på:

+ 48%

Organisk trafikk

+ 44%

Gj.snitt besøkstid

+ 102%

Konverteringsrate

+ 61%

Antall henvendelser

Videreutvikling

Etter å ha fokusert på innhold og SEO over en lengre periode så vi fort at nettsiden nå var blitt noe helt annet enn det vi først hadde lansert.

Ettersom nettsiden nå var blitt utvidet og kundereisen nå så annerledes ut utførte vi en CRO (konverteringsoptimalisering) analyse for å se nærmere på atferd, flyt og friksjon i kundereisen. Etter å ha analysert tallene så vi at selv om vi nå fikk mer trafikk fra organiske kanaler, økte gjennomsnittlig besøkstid og økte antall henvendelser var det noe fortsatt noe som kunne forbedres. På bakgrunn av innsikt fra CRO analysen endret vi blant annet på nettsidestruktur, utviklet funksjon for  internsøk og la til mulighet for booking av time. 

På grunn av økt trafikk og økt antall henvendelser i skranken på hovedkontoret til Sophies Minde Ortopedi fikk ansatte ekstremt mange gjentagende spørsmål rundt sine tjenester. Dette ledet til et nytt prosjekt som vi nå er i gang med, nemlig videreutvikling av FAQ og kontinuerlig innholdsproduksjon, herunder utvidelse av fokusområder som «Forskning og utvikling», og «Hvorfor jobbe hos oss?». 

Les mer om nettside-casen hos The Pitch: https://thepitch.no/prosjekt/nytt-hjem-for-sophies-minde-pa-nett/

  

Ta kontakt

Ønsker du å se nærmere på potensialet rundt organisk vekst for din bedrift? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Prosjekt team

Erik Holand

Byråleder & Partner

erik@stellarconsulting.no

Erika Renaldi Skjenken

Digital Rådgiver

es@stellarconsulting.no

Flere caser